Read More

เก่งแต่เรื่องคนอื่น (EXPERT) – อิ้งค์ วรันธร Feat. SPRITE

เนื้อเพลง เพลง เก่งแต่เรื่องคนอื่น (EXPERT) – อิ้งค์ วรันธร INK WARUNTORN Feat.SPRITE ใครจะมาปรึกษาให้ฉันแก้ปัญหา จะไปยากอะไร อยากให้ช่วยก็บอก ใครนั้นมีปั…