วิธีตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสตอนนี้พร้อมดูขั้นตอนการยื่นเอกสาร

สินเชื่อพรอมิสตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสง่ายผ่านออนไลน์

เชื่อว่ามีหลายคนที่ต้องการสมัครใช้งานสินเชื่อพรอมิส และแน่นอนว่าความสะดวกของการสมัครนั้น สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วย แล้วหากต้องการตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสดำเนินการตรวจสอบพรอมิสออนไลน์ได้อย่างไร บทความนี้จึงรวบรวมรายละเอียมาประกอบไว้ให้พิจารณาและรู้ถึงวิธีการดำเนินงาน มาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้าง

ก่อนตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสสมัครสินเชื่อพรอมิสต้องเตรียมเอกสารสมัครพรอมิสอะไรบ้าง

สมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์สมัครง่ายก็จริง แต่ก็อย่าลืมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรพนักงานที่มีรูปถ่ายถ้ามี เพื่อประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ ก่อนถึงขั้นตอนการตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส

เข้าระบบพรอมิสนอกจากตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสทำอะไรได้บ้าง

เมื่อเข้าสู่ระบบพรอมิสต้องบอกเลยว่าช่องทางการใช้งานออนไลน์นั้น สามารถใช้งานภายในระบบหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ หรือเช็คยอดพรอมิสออนไลน์ ขอวงเงินกู้เพิ่ม ตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าเพื่อการบริการอย่างลงตัว

ตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสแล้วพบว่าสมัครพรอมิสไม่ผ่านดำเนินการอย่างไร

สำหรับใครที่ตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสแล้วได้รับ SMS ว่าสมัครใช้งานพรอมิสไม่ผ่านนั้น อาจจะมาเพราะผู้สมัครไม่มีประวัติการสมัครสินเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่

ก่อนตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสรายได้ของผู้สมัครเท่าไหร่ถึงจะเข้าเงื่อนไขสมัคร

เงินเดือนของผู้ที่สมัครกำหนดไว้ 2 แบบ สำหรับผู้ที่รายได้มากกว่า 30,000 บาท วงเงินกู้อนุมัติกว่า 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 300,000 บาท และสำหรับผู้ที่รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินกู้จะอนุมัติที่ 1.5 เท่าของรายได้ หากสมัครและตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส แล้วผ่านจะได้รับวงเงินอนุมัติตามเกณฑ์ที่พรอมิสตั้งไว้เลย

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสดอกเบี้ยสินเชื่อเท่าไหร่ หลังจากได้ทำการตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสแล้ว

การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสเรียบร้อยแล้ว จะได้รับดอกเบี้ยการใช้งานวงเงินกู้อยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปี ซึ่งเป็นสินเชื่อตามที่กฎหมายกำหนดตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสและรับวงเงินไปใช้งานแล้ว ตลอดการใช้งานวงเงินสินเชื่อจะอยู่ที่ไม่เกินนี้

เรียกได้ว่าพรอมิสออนไลน์นั้นเป็นสินเชื่อวงเงินกู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รายได้ต่อเดือนน้อย และรายได้ต่อเดือนมากเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเรื่องการบริการภายในระบบนั้นก็ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะการยื่นเอกสารสมัครพรอมิสออนไลน์ หรือการตรวจสอบตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส หากใครที่อยากได้เงินด่วนไว้ใช้งาน ไม่รู้จะสมัครที่ไหนเลือกหากู้เงินกับสินเชื่อพรอมิส

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top