ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหลง – Do By Head (ดู บาย เฮด) เหมือนแมงเม่าลุ่มหลง..แสงไฟ หลงงมงายว่ารัก..สวยงาม แล้วพอได้เจอกับแสงไฟโผบินเข้าไปให้แผดเผา ทุรนทุรายเพราะความสวยงาม ช้ำใจเท่าไรไม่เคยเข็ดขอลองกับเธออีกซักครั้ง ใจยังต้องการรักใครซักคน โปรดหลอกฉัน..ได้ไหม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงน้ำตา – Do By Head ดูบายเฮด น้ำในตาไม่มีคุณค่าอะไร...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสุดทางรัก – Do by Head ดูบายเฮด สุดทางรักเรา สุดที่รัก คงต้องยอม ทำใจ อยากมีให้เธอ แต่ไม่รู้เอาจากไหน *เพราะรักของเราสุดทาง ชั้นขอให้เธอปล่อยมือชั้น เส้นทางที่เดินร่วมกันจบแล้ว **สุดทางรักกัน...