เนื้อเพลง FIRE – 2NE1 (To Anyone)

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง FIRE – 2NE1 (To Anyone) อัลบัม FireFIRE - 2NE1 (To Anyone)
I go by the name of CL of 2NE1
It`s been a long time coming, but we`re here now
and we about to set the roof on FIRE, baby(uh oh)
you better get yours, cause I`m getting mine

Eh eh eh eh eh eh ehh,to anyone
Eh eh eh eh eh eh ehh, you gotta ring the alarm
Eh eh eh eh eh eh eh, we 2NE1
Eh eh eh eh eh eh hey hey hey hey!

[CL] come in come in come in ?? ??
[CL] come in come in come in ดารึล เซซัง

????? ??? ?? ????
ชีกยอกกีมันฮัน โกมีอึน อีเจ ดืองึลชีโก

Lalalala ???? ?? ????
Lalalala คาซิกออบนึน นาเอ กซโนแรโร

Hahahaha ?? ? ??? ????
Hahahaha ดาชี นอล บีอุซชี มซฮาโดรก

[MINJI] Now let`s ?? ?? ?? ?? wanna get down
[MINJI] Now let`s ชูมึล ชูมึล ชูมึล ชีโย wanna get down

?? ? ?? ?? ?? ? ??? ??
มซดา กึน กูมึล กูมึล กูมึล กวี เซซางึน แนมัม

?? ? ? ???? ? ??? ?? tonight tonight uh
แดโร ดา ฮัล ซูอิดกีเอ กึน ชายูรึล วีแฮ tonight tonight uh

[BOM] ? ??? ??? ???
[BOM] แน นูนบิชึน บีชนานึน บยอลดึลโร

? ???? ??? ? ??? ???? ??? ?
แน ซิมชังโซกึล แทอูนึน ชอ บุลบีชโด ยองวอนฮาชิน อันเกจี ?

but ??? ?? oh~ oh~ oh~ oh~ ye~
but อีรึลกอน ออบจี oh~ oh~ oh~ oh~ ye~

[CL] ? ???????????
[CL] นัน มี มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชีพอ

? ?? ???????????
ดอ ปัลรี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

? ?? ???? ? ?? ????
ชอ โนพึน บิลดิงวีโร ชอ พูรึน ฮานึลวีโร

?? ???????? ????
คือเก โซ รี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ

[DARA] you gotta FIRE ?? ??? ???
[DARA] you gotta FIRE นาเอ กาซือมึล ตุง ตุง ตุง

you gotta drop it like its hot ?? ??? ??? ooh
you gotta drop it like its hot ชีกึม มอมจูรยอ ฮาจีมา ooh

the FIRE ? ???? boom boom boom
the FIRE แน มาริซโซกึล boom boom boom

I gotta drop it Like its hot ??? ??? hey
I gotta drop it Like its hot มอมจูรยอ ฮาจีมา hey

[CL] get up get up get up ??????
[CL] get up get up get up มยอซบอน นอมอ จยอโด

??? ??? ? ? ?? ????
มิดออซดอน เซซางี นัล โต ดาชี แบชินแฮโด

???? ?? ???? ????
นานานานัน ชอลแด อุลจีอานา บาโบชอรอม

???? ?? ???? ????
ออมอมอมอ แนซุง ตอลจีมารา นัมดึลชอรอม

[MINJI] ?? ? ??? ???? fallow fallow me
[MINJI] แนกา ชอ กึทกาจี เดรยอกัลเก fallow fallow me

?? ? ?? ?? ???? ?? ???
ซูมี ชา โอรึล มันกึม ดัลรยอจูนึน นาเอ กาซือมี

?? ? ???? ?? ???
แวนชี นา ชิบจีมันอึน อานา แจมิซจโย

????? let it go ?? ? ?? ???
กอมแนจีมารา let it go โบดา ดอ นาอึน แนอิลโร

le le le le let`s go

[BOM] ? ??? ??? ???
[BOM] แน นูนบีชึน บีชนานึน บยอลดึลโร

? ???? ??? ? ??? ???? ??? ?
แน ชิมซังโซกึล แทอูนึน ชอ บุลบีชโด ยองวอนฮาชิน อันเกซจี ?

but ??? ?? oh~ oh~ oh~ oh~ ye~
but อีรึลกอน ออบจี oh~ oh~ oh~ oh~ ye~

[CL] ? ???????????
[CL] นัน มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชิพอ

? ?? ???????????
ดอ ปัลรี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

? ?? ???? ? ?? ????
ชอ โนพึน บิลดิงวีโร ชอ พูรึน ฮานึลวีโร

?? ???????? ???? (????)
กือเก โซรี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ (โซรีจิลรอ)

Eh eh eh eh eh eh ehh,to anyone
Eh eh eh eh eh eh ehh, you gotta ring the alarm
Eh eh eh eh eh eh eh, we twenty one
Eh eh eh eh eh eh oh~~

[DARA] ??? ?? ?? ?? ?? ???
[DARA] มอรีกา ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง แดโดรก

??? ?? ?? ?? ?? ???
อองดองอิล ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ฮึนดือรอ

??? ?? ?? ?? ?? ???
มอรีกา ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง แดโดรก

??? ???????? ??? uh
อองดองอิล ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ฮึนดือรอ uh

???????????
มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชิพอ

? ?? ???????????
ดอ ปัลรี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

? ?? ???? ? ?? ????
ชอ นูอึน บิลดิงวีโร ชอ พูรึน ฮานึลวีโร

?? ???????? ????
กือเก โซรี รี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ

??? ???? ? ??????
ออนเจนา โอนึลชอรอม นันยูรบ โกชิพอ

Credit: MCEmz @ www.ygladies.com
Trans by *2NeverEnding1*


เข้าไปฟังเพลงนี้ได้ที่เว็บ True Music

mv เอ็มวี FIRE – 2NE1 (To Anyone)


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง FIRE – 2NE1 (To Anyone))

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook