เนื้อเพลง Don’t Stop Can’t Stop – 2PM

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Don’t Stop Can’t Stop – 2PMDon't Stop Can't Stop - 2PM
Yo, here we are once again,
JYP, 2PM, stronger than ever

This is Nickhun ,Woo Young ,Jun Ho ,Jun Su right here ,Chan Sung
And this is Taec ,And we?re 2PM ,And we?re never going down

?? ??? ?? ? ???
โมเมซังชอกาฮานาดุลนือรอนา
??? ???? ?? ???
กาซือเมดูรยออูมึนจากูจารานา
?? ??? ??? ????
อีเจนูนาเพโคชีนึนโบอีนึนเด
??? ??? ?? ???? ?? ? ??
เชรยอกึนโจคึมซิกจอมจอมบาดากีนา อีรึลกวักมูรอ
??? ???? ??? ???? ?????
ออตอเคยอกีกาชีวัซนึนเดเนกามูนอ ชิลซูนึนออบชี
?? ?? ??? ?? ??
นารึลมุลรอ ตือดอโดนานึนอุซซอ
??? ??? ?? ?? ?? ?? ??
ซูมานึนซังชอดึลกาซึมโซโซเก คือนยังมูดอ กาจา

??? ???? ??
ยอกีซอ โพกีฮามยอนอันดเว
(I can?t give up)
? ??? ???? ??
แนบัลจากุก ชีวอชีมยอนันดเว
??? ??? ???
โอรือชี มซฮามยอนตอลรอจยอ
(I can?t fall down)
???? ??? ?? ???? ??
ชออึมอือโร คือเตโร จอลแดดลรากากินชีรอ

?? ??? ?? ?? ??????????
นานึนซือรอชิลซูกาออบซอ ซือรอชีกี เอนนอมูนือจอซซอ
So we don?t stop (2) We can?t stop (P)
Until we reach the top (M)
?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??
ดาชินโอจีอันนึลกีฮเวยา จอลแดโนชีโกชิพจีอันนา
So we don?t stop (2) We can?t stop (P)
Until we reach the top (M)
You wanna see me fall right? (Haters)
Like a candle on a windy night,
Yeah right Just watch me do this Take a breath hold tight
I?m never going down without a fight, a?ight?

??? ??? ?? ???? ??
อามูรีจิลรอโดตุลโกดือรอโอชีมซแฮ
??? ?? ?? ?? ??? ??
ซังชอรึลเนโดนานึลจอลเดจูกีจีมซแฮ
??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??
คือเรซออามูรีนุนมุลรีโกอีโกโกยอโด จอลเดฮึลรยอซอนอันดเว
?? ???? ?? ??? ??? ??
เนกาจูกอกาโดจอลเดจอกเอเกอัลรีมยอนอันดเว

?? ? ?? ? ???
ชัมอึลซูออบซึลกอซกัททาโด
(I can?t give up)
?? ? ?? ? ???
พาทิลซูออบซึลกอซกัททาโด
??? ??? ???
พาทีชีมซฮามยอนตอรอจยอ
(I can?t fall down)
???? ??? ?? ???? ??
ชออึมอือโร คือเตโร ดาชินดลรากากินชีรอ

?? ??? ?? ?? ??????????
นานึนซือรอชิลซูกาออบซอ ซือรอชีกี เอนนอมูนือจอซซอ
So we don?t stop (2) We can?t stop (P)
Until we reach the top (M)
?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??
ดาชินโอจีอันนึลกีฮเวยา จอลแดโนชีโกชิพจีอันนา
So we don?t stop (2) We can?t stop (P)
Until we reach the top (M)

(Pain) ??? ???
(Pain) อาพือมึลโมอาซอ
(Fear) ???? ???
(Fear) ทูรยออุมอึลโมอาซอ
Memories of my broken heart
???? ?? ???? ?? ???
ฮึมดึลออซดอนโมดึนกีออกดือรึลดาชีโมอาซอ
Burn, Let it burn ,Burn, Let it burn
? ??? ??? ?? ? ?
แนอันเอซอแทอูนึนกอยาฮัลฮัล
Cause I got one shot to the top uh

?? ??? ?? ?? ????? ?? ???
นานึนซือรอชิลซูกาออบซอ ซือรอชีกีเอนนอมูนือจอซซอ
So we don?t stop (2) We can?t stop (P) Until we reach the top (M)
?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??
ดาชินโอจีอันนึลกีฮเวยา จอลแดโนชีโกชิพจีอันนา
So we don?t stop (2) We can?t stop (P) Until we reach the top (M)

ขอบคุณ คุณ Top ครับ


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง Don’t Stop Can’t Stop – 2PM)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook