เนื้อเพลง Be Mine – INFINITE

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เอ็มวี เพลง Be Mine – INFINITE
จี คยอ บวา วัซ จัน นา นี ซา รัง งึล กิน อี บยอล รึล
นึล ซัง ชอ บา ดึล บา เอน นัน เก นา อา
ตก บา โร บวา อู นึน เก ชิล รอ ซอ คือ แร
อา พึน เก ฮิม ดึล รอ คือ แร คือ รอน นอล บล แต มา ดา
แน กอ ฮา จา แน กา นอล ซา รัง แฮ ออ ?
แน กา นอล คอก จอง แฮ ออ ?
แน กา นอล กึท กา จี แช กิม จิล เก
แน กอ ฮา จา นี กา นัล อัล จัน นา ออ ?
นี กา นัล บวัซ จัน นา ออ ?
แน กา นอล กึท กา จี จี คยอ ชุล เก
Do you hear me… Do you hear me… oh

(RAP)
จอ จึน คี ออก บัก ฮิน นุน คิล กึท แน พู เม ซอ จก คิล บา แร
จัล ริน มา อือ มี ฮึล ริน นุน มุล ซัม คี นึน กอน นา จี มา คี ดึล ริน นอ รา โด คัม ชู นึน
นา

นอม ชิน ดา แซง กัก แฮ นอน นา เอ เก นึล คือ แรซ ซอ
นี ซัง ชอ กา นึล ซู รก คอ จี นึน มัม
แน เก โร วา อุซ นึน เก โจ ฮา ซอ คือ แร
พยอน ฮา เก แฮ จู รยอ คือ แร จอ กอ โด นา มา นึน นอล
แน กอ ฮา จา แน กา นอล ซา รัง แฮ ออ ?
แน กา นอล คอก จอง แฮ ออ ?
แน กา นอล กึท กา จี แช กิม จิล เก
คัท ที กา จา ฮิม ดึน กิล คอด จี มา ออ ?
ชวิบ จี อัน อัซ จัน นา ออ ?
ทา ชี นึน คือ รอน นอล โบ กี ชิล รอ
แน กอ ฮา จา แน กา นอล ซา รัง แฮ ออ ?
แน กา นอล คอก จอง แฮ ออ ?
แน กา นอล กึท กา จี แช กิม จิล เก

(RAP)
ดา ทู จิน อัน ฮึล กา ซัง ชอ โต อา นึล กา
กึน ฮิม ออบ นึน อา พึน โค รี เอ ฮัง ซัง โซ รี ออบ นึน จอน แซง นอน มู รี แฮ
คอก จอง เอ บัง แพ โร นัน นี อา เพ
นา นึน ดัล ชอ รอม นี จู วิล ดล โก โด รา
บู รี คอ จยอ บอ ริน นี ซา รัง งึล นซ โก นัล บวา
คี พี แพ ยอ บอ ริน ซัง ชยอ ดอ พอ จุล เก อุซ เก ฮัล เก แน กอล โร มัน ดึล เก

Thai Romanization :: KANGZOM.Exteen.com
mv Be Mine – INFINITE
ดูบน Youtube :


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง Be Mine – INFINITE)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook