เนื้อเพลง Wo Hui Hen Ai Ni (หว่อ ฮุ่ย เหิ่น อ้าย หนี่) – Jerry F4 เจอร์รี่ (Jerry Yan)

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Wo Hui Hen Ai Ni (หว่อ ฮุ่ย เหิ่น อ้าย หนี่) – Jerry F4 เจอร์รี่ (Jerry Yan) อัลบัม FreedomWo Hui Hen Ai Ni - Jerry F4 เจอร์รี่ (Jerry Yan)
ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน โจ้ว จ้าน
จวี้ หว่อ ซิน จง
อู๋ ซู่ ซิง คง จือ
เหวย เลอ หนี่ เติ่ง โฮ่ว
เหม่ย เก้อ เจี่ยว ลว่อ
ชา เจียน เอ๋อร์ กว้อ
เป้ย เหยวียน เฟิ่น จวอ น่ง

* ถู หยรัน เซียง อวี้ ไจ้ จ่วน
เจี่ยว เตอ เจีย โถว
ไท่ ตวอ ก่าน ต้ง
หว่อ จือ เสี่ยง ตุ้ย หนี่ ซวอ
ไคว่ เล่อ หนัน กว้อ
ปู้ เหนิง ชว่อ กว้อ
ตุ้ย หนี่ เตอ เฉิง นว่อ

หว่อ ปู้ ไท่ ล่าง มั่น
หนี่ ซวอ เหิ่น สี กว้าน
หว่อ เตอ เจียน ปั่ง เก่ย หนี่
เหิ่น ตวอ อัน เฉวียน ก่าน
ว่อ จิ่น หนี่ เตอ โส่ว
ย่ง เฉวียน ลี่
เซี่ยง เทียน คง จิ้น ฉิง น่า หั่น /

** หว่อ ฮุ่ย เหิ่น อ้าย หนี่
อี ไป่ เก้อ ซื่อ จี้
เหิ่น อ้าย เหิ่น อ้าย หนี่
เหมย เหริน เหนิง ไต้ ที่
เว่ย ไหล หลวี่ สิง
Walkman จี้ ลู่ เจอ อ้าย ฉิง
หว่อ เตอ ซิน
หย่ง เหยวี่ยน ปู้ เปี้ยน
หว่อ ฮุ่ย เหิ่น อ้าย หนี่

*** เฮย เย่ เต้า หลี หมิง
เหิ่น อ้าย เหิ่น อ้าย หนี่
ซื่อ จี้ ปู้ โซว ซี
ต่า ไค Walkman
สุย สือ โจ้ว เหนิง ทิง เจี้ยน หนี่
Feel my heart
หว่อ จุ้ย อ้าย จุ้ย อ้าย เตอ หนี่

ซ้ำ *, **, ***

ซ้ำ **

ย่ง หว่อ เตอ เซิง มิ่ง
เหิ่น อ้าย เหิ่น อ้าย หนี่
หนี่ เก่ย หว่อ หย่ง ชี่
คว่า เยวี่ย จี้ มว่อ
โจ่ว เต้า ซิ่ง ฝู น่า อี โถว
Feel my heart
หว่อ จุ้ย อ้าย จุ้ย อ้าย เตอ หนี่

Credit : 5566lyrics.blogsome.com


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง Wo Hui Hen Ai Ni (หว่อ ฮุ่ย เหิ่น อ้าย หนี่) – Jerry F4 เจอร์รี่ (Jerry Yan))

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook