Read More

คนตาย – YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง คนตาย – YOUNGOHM [Hook] Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าปีนขึ้นมาบนเกลียวถ้าไม่ใช่เพื่อน Already Deadd มึงร…
ทั้งจำทั้งปรับ - STAMP, YOUNGOHM, KARN
Read More

ทั้งจำทั้งปรับ – STAMP, YOUNGOHM, KARN

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง ทั้งจำทั้งปรับ – STAMP แสตมป์ , YOUNGOHM, KARN the parkinson ต่อไปนี้จะไม่มีคนที่นอนร้องไห้ ต่อจากนี้จะไม่เอาแล้วจะจำจนตาย ปรับต…
MAI AOW (ไม่เอา) - DABOYWAY x YOUNGOHM
Read More

MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM Hook: เธอบอกว่าแก้วสุดท้าย ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา กูจะยังไม่ไป ไม่ไป ไม่ไป ไม่เอา หกโมงค่อย…