Read More

MOM I’M SORRY 2559 – YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง MOM I’M SORRY 2559 – YOUNGOHM เธอไม่ต้องถาม ฉันก็มีเหตุผลของฉันเธอไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจอะไร น้ำเสียงโมโหอย่างงั้นนั้นเธอต…
Read More

อัศวินรัตติกาล – YOUNGOHM feat. DIAMOND MQT

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง อัศวินรัตติกาล – YOUNGOHM feat. DIAMOND MQT ให้เธอเรียกฉันว่าอัศวิน รัตติกาล หลบอยู่ในเงารอตอนเธอเหงา เธอต้องการ พยายามจะตื๊อตอน…
Read More

คนตาย – YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง คนตาย – YOUNGOHM [Hook] Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าปีนขึ้นมาบนเกลียวถ้าไม่ใช่เพื่อน Already Deadd มึงร…
ทั้งจำทั้งปรับ - STAMP, YOUNGOHM, KARN
Read More

ทั้งจำทั้งปรับ – STAMP, YOUNGOHM, KARN

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง ทั้งจำทั้งปรับ – STAMP แสตมป์ , YOUNGOHM, KARN the parkinson ต่อไปนี้จะไม่มีคนที่นอนร้องไห้ ต่อจากนี้จะไม่เอาแล้วจะจำจนตาย ปรับต…
MAI AOW (ไม่เอา) - DABOYWAY x YOUNGOHM
Read More

MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM Hook: เธอบอกว่าแก้วสุดท้าย ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา กูจะยังไม่ไป ไม่ไป ไม่ไป ไม่เอา หกโมงค่อย…