ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงที่สุด – Synkornize & The Peach Band ทั้งว่าความจริง เราก็เหมือนใกล้กัน แต่เพราะว่าความลงตัวยังไม่ใช่ แม้ว่าความจริง ยังไม่สมดังใจ...