ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง คนอันตราย Dangerous Night – SloJoe V1 – สายตาเธอที่มองมาที่ฉัน มันทำให้ฉันนั้นต้องคิดไปไกล ทุกท่าทีที่แสดงออกมาทำให้ฉัน…นั้นแทบละลาย Pre1...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง จะไม่มีวันเปลี่ยน I’ll Never Change – SloJoe ในแต่ละวันที่เราได้คบได้อยู่ด้วยกัน มันทำให้ทุกๆ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง โปรดลงโทษ (กระทืบ) ฉัน (Please Punish (Stomp) Me) SloJoe ในที่สุดก็ต้องมาถึงวัน วันที่ฉันกลัว...