ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงกุญแจ – Sho Chotinun (โช – โชตินันท์) เก็บไว้ในกล่องหนึ่งใบ...