ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหยุดเวลา – Remind ละมุน วันนี้ฉันมีเธอข้างกาย...