ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง แกล้ง – PUN BASHER (ปั้น แบชเชอร์) ทรมานกับการต้องยอม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงพูดผ่านกำแพง – Pun Basher (ปั้น แบชเชอร์) คนบางคนเฝ้าบอกบางคำ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเจ้าชายกบ – Pun Basher (ปั้น แบชเชอร์) อยากขอบคุณที่ยังจูบฉัน...