ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงระหว่างเราต้องขีดเส้นไว้ – หนูนา...