ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงให้ตายก็ไม่รักกัน – ชาติ สุชาติ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเจ็บนี้จำจนตาย – นัดดา วิยกาญจน์...