ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงประโยคบอกเล่า – เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร...