เพลง Gift – Mr.Children . . . ยังไม่มีเนื้อเพลงนะ . . . . ...