Read More

พูดไป (Sh!tchat) – ATOM X POK MINDSET

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง พูดไป (Sh!tchat) – ATOM อะตอม X POK MINDSET | JOOX Original Album “100×100 SEASON 2” เขาจะพูดอะไร อย่าไปสนให้เข…
อย่าคิดมาก (DON'T WORRY) - The Others
Read More

อย่าคิดมาก (DON’T WORRY) – The Others

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง อย่าคิดมาก (DON’T WORRY) – The Others Verse1: ก็เกิดมาหนึ่งครั้งทำอะไรก็ทำ ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเค้าเจ็บช้ำ ทำอะไรก็ทำ อยู่ตรงนี้…
Read More

ไม่อยากฟัง (Don’t) – UrboyTJ Ft. Mindset

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ไม่อยากฟัง (Don’t) – UrboyTJ Ft. Mindset Verse UrboyTJ ถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องบอก พรุ่งนี้ค่อยบอกจะได้ไหม ไม่อยากได้ยินคำลา มอง…