เพลง My Special Girl – Million Dollar TS Hook : ก็ตัวผม นั้นมีแต่คุณ คนเดียว ทั้งหัวใจ...