ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจะทิ้งก็ทิ้งเลย (Ps.I don’t care) – Look Toom ไม่ต้องสิ้งเปลืองคิดเรื่องให้วุ่นวาย...