ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอีหยังก็ได้ – L.O.G. วงฮิฟฮอพจากประเทศลาว...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง5 นิ้ว (ห้านิ้ว) – L.O.G. วงฮิฟฮอพจากประเทศลาว...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหวานต้นจืดปาย – L.O.G อัลบัม Loud & Load...