ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง บกพร่องในหน้าที่ (Guilty) – HOBBIT ฮอบบิท ก็ยังไม่รู้ต้องทำยังไง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงความกล้า – Hobbit ฮ็อบบิท ได้แต่มองเห็นเธอไปดี...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถูกที่ผิดเวลา – Hobbit ฮ็อบบิท ดีเพียงใด ทั่ได้ยืนข้างเธอ ได้พูดได้คุย ได้พบได้เจอ ได้ใกล้ชิดกัน ดีเกินพอ กับคนอย่างฉัน...