ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง แฟนเธอ… (I Don’t Like ) – PAM Feat.Hi-U อยากจะทำเป็นเหมือนไม่แคร์อยู่นะ...