ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไกลเท่าเดิม – กิ๊ฟ ฝน นุ้ย Monotone (โมโนโทน)...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่คำทักทาย – Gift Monotone (กิ๊ป โมโนโทน)...