ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงชมจันทร์ – Fairy Tales แฟรี่เทลส์ โอ้ ค่ำคืน...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเรื่องซ้ำซาก – วง Fairytales แฟรี่เทลส์ จบกันไป เรื่องความรักของเราก็จบกันไป และสุดท้ายที่มีก็แค่เยื่อใย ติดอยูในใจ และมันยังค้างคา เรื่องของเราที่สุดท้ายมันกลายเป็นเธอและเขา และไอเรื่องของเราไม่ได้มีแค่เรา...