ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่ถามก็ช่วยบอก – e’rounompz อัลบัม all feel คนผิดหวัง ไม่น่ามาทิ้งเลย ต้องเปิดเผย เมื่อเธอได้รู้มัน ความบาดหมาง ของคนเคยรักกัน และฉัน...