ฟังเพลง เนื้อเพลง ปางตาย (Hurtmania) Bear Garden เจ็บให้รู้ควรเจ็บให้ถึงปางตาย ก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าตอนนี้ตอนจบ เมื่อรู้สติจะใกล้ลางเลือนก็ควรตัดสินใจ (ต่อไปจากวันนี้...