ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสิ่งที่ยังไม่รู้ – มด กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเฝ้ารอ – ปั่น ไพบูลย์เกียรติ อัลบั้ม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถามสักคำ – นิว ปทิตตา อัธยาตมวิทยา...