ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่ใช่ผูกพันชั่วคราว – โอ๋ OH Superglue เห็นเธอดูซึมเศร้า...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเปิดใจ (New Version) – โอ๋ OH Superglue เธอที่ไกลบางครั้งก็ใกล้เหลือเกิน สิ่งที่ไกลบางครั้งก็ใกล้เหลือเกิน อยากจะเอื้อมเข้าไปเอามือของเธอ แต่ก็จับเพียงเงา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเฉย เฉย – โอ๋ Superglue NEW SINGLE ฉันคิดฉันเพ้อฉันฝันละเมอ...