ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่หันมา – Split (สปริท) ก็เข้าใจดี ว่าเรามี...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่นั้น – Split สปลิท V1 ตื่นขึ้นมาได้ยินเพลงรัก ฉันก็ฟัง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเพลงของเธอ – Split เธอจะรู้ไหม ฉันมีของจะ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวัยรุ่นครั้งเดียว – โซ่ นิว Split / ฟ้า...