ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเหลือเป็นคนสุดท้าย – แท่ง ศักดิ์สิทธิ์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหูทวนลม – ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสละโสด – แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง เธอทำให้ฉันลืม.....