ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหนึ่งนาทีนี้ไม่มีเขาได้หรือเปล่า...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ...