ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมันต้องโกน – เอกชัย ศรีวิชัย รึง...