เพลงคำถาม – เม เดอะ สตาร์ Ost. หีบหลอน ฉันยังมืดมนไร้แสงสว่าง...