Read More

YOU ARE REAL – เป๊ก ผลิตโชค

เนื้อเพลง เพลง YOU ARE REAL – เป๊ก ผลิตโชค เพลงประกอบโฆษณา ฟรุตต้า เธอเดินมาเติมสีสัน เธอทำให้ชีวิตฉัน ค้นพบความแปลกใหม่ เธอคือความจริงที่ฝัน ดูดีมีความสร…