ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Star – 60 Miles (Sixty Miles ซิกตี้ ไมล์) ดวงดาว ที่เราเคยมองกัน โปรดรู้ไว้ว่าใจฉัน...