ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง So In Love – ละอองฟอง (La-Ong-Fong) มกราเริ่มต้นวันใหม่ แรกวันที่ได้พบเธอ เดือนกุมภายิ่งพบยิ่งเจอ ยิ่งแปลกข้างในหัวใจ พอมีนาฉันเริ่มรู้สึก สั่นๆลึกๆข้างใน...