ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Nobody Knows – กบ เสาวนิตย์ ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน...