ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง NEW DAY (วันใหม่) วงเล้าโลม LAOLOM ในวันที่พายุร้าย...