ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Love’s growth…ให้มันโตเหมือนกับต้นไม้...