ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงForward – วัชราวลี A1 มือของเธอนั้นจะอุ่นไหม ฝนแถวนั้นจะยังตกไหม มืดสว่าง...