ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง5 นิ้ว (ห้านิ้ว) – L.O.G. วงฮิฟฮอพจากประเทศลาว...