ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแฟนหาย – กิ่ง เหมือนแพร เดอะ สตาร์...