ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่สลายไปตามเวลา – เสือโคร่ง ก่อนที่เคยพูดกัน...