ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่รับปาก แต่จะพยายาม – อ้น กรกฎ...