ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่มีหัวใจ…ไร้สมอง – NOS ถ้าวันนี้...