ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่มีน้ำตา – No More Tear โน มอร์ เทียร์ ก็เพราะร้องมานานเต็มทีโดยที่เ­ธอไม่เคยจะสนใจ ก็เพราะร้องมานานเต็มทีโดยที่เ­ธอไม่เคยรับฟัง ไม่เคยเปลืองหัวใจให้ใครอย่างนี­้เลย ไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครได้เหมือน­เธอ.....