ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ไม่ต้องบอกฉัน – PRIM (พริ้ม) .. .. .. .. แค่แยากมีเธอไว้นานๆ...