ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ไม่ต้องบอกฉัน – PRIM (พริ้ม) ไม่ต้องบอกฉันหรอก...