ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่ต้องขอโทษ – ลิปตา Lipta ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไป...