Read More

ไม่ชอบแบบนี้ – เบล สุพล

เนื้อเพลง MV เพลง ไม่ชอบแบบนี้ – เบล สุพล ไม่ชอบที่เป็นแบบนี้เลย ไม่ชอบที่คิดถึงเธอเลย ไม่ชอบที่มันสับสน กระวนกระวายอยู่อย่างนี้ ไม่ชอบที่เธอมารบกวน ที่มั…